വീഡിയോ

വാട്ടർപ്രൂഫ് എഡ്‌ജെലിറ്റ് ലെഡ് സ്ട്രിപ്പ്

6.ലൈറ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ

RGB + CCT സ്മാർട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ LED സ്ട്രിപ്പ്

കർട്ടൻ എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ്

3030 ഇരട്ട വർണ്ണ ലാറ്റിസ് ലെഡ് സ്ട്രിപ്പ്